2020-09-04 14:41:36

Obavijest za učenike i roditelje o organizaciji nastave na početku školske godine

U nastavku je nekoliko tehničkih obavijesti o početku nastavne godine:
Detaljniji opis organiziranja se nalazi u i se nalaze u Provedbenom planu organizacije rada i izvođenja nastave i Protokol postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima.

POČETAK NASTAVE:
Razredna nastava započinje s nastavom u 7.50 sati

Predmetna nastava započinje s nastavom u 8.00 sati

PRIJEVOZ UČENIKA:
Autobusi učenike dovoze najkasnije do 7.40 minuta pa učenici na autobuskim stajalištima čekaju autobus 15 minuta ranije nego u redu vožnje objavljenom na web stranici škole.
U odlasku autobusi voze po redu vožnje (I. odlazak u 13.20, drugi odlazak u 14.10)
Učenici u autobusu MORAJU nositi masku koja prekriva lice i nos.
Više o prijevozu u dolje priloženim dokumentima.

ULAZAK U ŠKOLU:

Učenici za ulazak u školu koriste više ulaznih točaka koji će biti vidljivo označeni. 

PRODUŽENI BORAVAK:
Prema odluci Općina u školi se može organizirati SAMO jedna mješovita  obrazovna skupina, a prema naputku MZO-a i HZJZ skupine mogu biti mješovite ako su odvojene fizički jedino za sada moguće rješenje je da se u rad produženog boravka mogu uključiti učenici od 1.do 3. razreda.

PREHRANA UČENIKA:
Odvijat će se prema planu uz uvažavanje da se odgojno-obrazovne skupine (razredi) ne miješaju u ciklusima u dvije blagavaone ( alternativna blagavaona)
Napomena:
Kako nam je dio osoblja u samoizolaciji u prvom tjednu u MŠ Višnjan prehrana će biti suhi obrok.
Bjanko zadužnice, kao osigurač redovitosti plaćanja vrijede od prošle godine i mogu se prenijeti i na drugog učenika ali potpisnik ugovora mora biti potpisnik bjanko zadužnice. Uplatnice učenicima koji su preplatili iznos prethodnoj godini se neće izdavati dok se ne anulira preplata. Cijene prehrane su nepromijenjene.
Postoji i dalje mogućnost jednokratnih uplata za cijelu ili pola godine pri čemu se na taj rok sklapa i ugovor.
 

BORAVAK U ŠKOLI:
Učenici razredne i predmetne nastave ne započinju istodobno nastavni proces kako bi smanjili mogućnost kontaminiranja zajedničkih prostora. 
Učenici razredne nastave nisu obvezni nositi maske u zgradi škole,
Istarska županija će nabaviti po dvije platnene maske za svakog učenika, a do tada je roditelj obvezan osigurati zaštitnu masku učeniku.
Iznimke o nošenju maske su definirane u priloženom dokumentu

KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE:
Sportsku dvoranu mogu koristiti samo učenici škole, ali učenici u pravilu trebaju koristiti što više otvorene prostore.
Škola neće davati sportsku dvoranu u najam vanjskim korisnicima.

 


Osnovna škola Jože Šurana Višnjan