2019-07-24 14:40:00

Obavijest o odabiru najpovoljnijih ponuda

Dana 01.srpnja 2019.godine objavljeni su pozivi za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave za potrebe školskih kuhinja.

U privitku se nalaze Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda.


Osnovna škola Jože Šurana Višnjan