2018-02-14 13:18:49

Zahvale na donacijama

Ove smo godine ponovo ostvarili uspješnu suradnju s Obrtom za postavljanje elektroinstalacija DOEL pa im se ovim putem želimo zahvaliti na suradnji, unapređenju tehničkih uvjeta rada škole te na donaciji pametne ploče „DualBoard“ . Pametna ploča će od sada krasiti učionicu biologije i kemije gdje će učitelji zajedno sa svojim učenicima moći kreirati najsuvremenije aplikativne sadržaje u nastavnim procesima.

Nadalje, zahvaljujemo vijećnicima Općine Vižinada Vesni Radešić i Bojanu Rosiću koji su se odrekli svojih naknada za rad u općinskom vijeću te našoj kolegici Maji Šimonović Cvitko i Dorijanu Armanu na doniranju svojih naknada za rad u Koordinacijskom odboru projekta Općina Vižinada - prijatelj djece, i time nam omogućili kupovinu prijenosnog računala za potrebe nastave engleskog jezika i povijesti.


Osnovna škola Jože Šurana Višnjan